Day 9 to 11 : Zhaoxing Dong Village - Basha Miao Village - Rongjiang - Xijiang Miao Village
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
To Zhaoxing
En route to Zhaoxing
To Zhaoxing
En route to Zhaoxing
To Zhaoxing
En route to Zhaoxing
Zhaoxing
Zhaoxing - Dong minority village
Zhaoxing
Drum Tower - Zhaoxing
Zhaoxing
Wind and Rain Bridge - Zhaoxing
Zhaoxing
Zhaoxing - Dong village
Zhaoxing
Drum Tower - Zhaoxing
Zhaoxing
Drum Tower - Zhaoxing
Zhaoxing
Bookies start young in China
Zhaoxing
Drum Tower & Wind and Rain Bridge
Zhaoxing
Drinks in Zhaoxing
Basha
Sales of glove puppets soared following a
spirited advertising campaign
Basha
Miao Village - Basha
Basha
Miao Village - Basha
Rongjiang
Dinner at Rongjiang
Rongjiang
Pet disposal bins
Xijiang
Xijiang - Miao Village
Xijiang
Xijiang - Miao Village
Xijiang
Xijiang
Xijiang
Xijiang
Xijiang
Xijiang
Xijiang
Xijiang Panorama
Previous Page Previous Page Next Page Next Page