Day 8 to 9 : Chengyang - Dong Village
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Dong Village - Chengyang
Chengyang
Waterwheel - Chengyang
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Dong Village - Chengyang
Chengyang
Traditional 2 up 2 down - Chengyang
Chengyang
Dong Village - Chengyang
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Emma & Ianthe on the Bridge
Chengyang
Drying Rice - Chengyang
Chengyang
Traditional Dong attire
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Wind and Rain Bridge
Chengyang
Dong Village - Chengyang
Chengyang
On the Wind & Rain Bridge
Chengyang
The hard sell
Chengyang
Dong Village - Chengyang
Chengyang
Wind & Rain Bridge en route to Zhaoxing
Previous Page Previous Page Next Page Next Page