Days 5 to 6 : Li River Boat Trip
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
En route to Yangshuo
En route to Yangshuo
En route to Yangshuo
En route to Yangshuo
En route to Yangshuo
Moon Hill - En route to Yangshuo
En route to Yangshuo
En route to Yangshuo
Li River
Xinping - Start of the Boat Trip
Li River
Xinping
Li River
Xinping
Li River
Xinping
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Li River
Preparing fishy munchies for the punters
Li River
Li River
Li River
Li River Panorama
Previous Page Previous Page Next Page Next Page