Day 48 : Everest Base Camp - Rongphu Monastery - Qomolangma National Park
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Everest Base Camp
Mt Everest
Everest Base Camp
Mt Everest
Everest Base Camp
Mt Everest
Everest Base Camp
Mt Everest
Everest Base Camp
Track to the Everest Glacier
Everest Base Camp
Everest Base Camp
Everest Base Camp
Mt Everest
Everest Base Camp
Prayer Flags at EBC
Everest Base Camp
Matt & Vish @ EBC
Everest Base Camp
Lookout Hill at Base Camp
Everest Base Camp
Main Road through the Base Camp
Everest Base Camp
Enjoying the View
Everest Base Camp
View leaving the Base Camp
En route to the Rongphu Monastery
Walking back to the Rongphu Monastery
En route to the Rongphu Monastery
View of Everest from the road
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery
Everest from the Rongphu Guest House
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery - Old meets New
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery
Rongphu Monastery
Rongphu Guest House
Rongphu Monastery
Everest from the Rongphu Guest House
Rongphu Monastery

Rongphu Monastery
Group Photo featuring Everest
Rongphu Monastery
Group Photo
Rongphu Monastery
Group Photo
Previous Page Previous Page Next Page Next Page