Days 44 to 47 : Shigatse - Tibet's second largest town - Friendship Highway - Gyatso la Pass
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Shigatse
Shigatse Panorama
Shigatse
Old Fort
Shigatse
Tashilhunpo Monks
Shigatse
Tashilhunpo Monastery
Shigatse
Tibetan Architecture
Shigatse
Prayer Flags at the Old Fort
Shigatse
Shigatse from the Old Fort
Shigatse
Prayer Flags at the Old Fort
Shigatse
Tashilhunpo Monastery
Shigatse
Rehearsals for the comemeration of China's
'liberation' of Tibet
Shigatse
Rehearsals near the Tashilhunpo Monastery
Shigatse
Rehearsals near the Tashilhunpo Monastery
Friendship Highway
Tibetan Village - Friendship Highway
Friendship Highway
Running Repairs - Friendship Highway
Friendship Highway
Gyatso la Pass (5220m)
Friendship Highway
On the way to Everest Base Camp
Friendship Highway
On the way to Everest Base Camp
Friendship Highway
The way to Everest Base Camp
Friendship Highway
As a responsible driver, Ben ensured that his
windscreen remained spotless
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Friendship Highway
Them pesky mithering kids
Friendship Highway
Tibetan Town
Previous Page Previous Page Next Page Next Page