Days 1 to 3 : Hong Kong Island, Kowloon, Lantau Island - Ngong Ping - Tian Tan Buddha
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Hong Kong Island
Hong Kong Island
Hong Kong Island
Hong Kong Island
Hong Kong
Hong Kong Island from Victoria Peak
Hong Kong
Causeway Bay Typhoon Shelter
Hong Kong
Hong Kong Island from Victoria Peak
Hong Kong
Hong Kong Island
Hong Kong
Hong Kong Island from Victoria Peak
Hong Kong
Victoria Peak Tram
Hong Kong
Hong Kong Island
Hong Kong
Hong Kong Island
Hong Kong
Hong Kong Island
Hong Kong
Nathan Road - Kowloon
Hong Kong
Hong Kong Island from Victoria Peak
Hong Kong
Hong Kong Island from Victoria Peak
Hong Kong
Hong Kong Island from Kowloon
Hong Kong
Hong Kong Island from Kowloon
Hong Kong
Hong Kong Island from Kowloon
Lantau Island
Po Lin Monastery - Lantau Island
Lantau Island
Tian Tan Buddha - Lantau Island
Lantau Island
Nei Lak Shan Peak from the Giant Buddha
Lantau Island
Lantau Peak from the Giant Buddha
Lantau Island
View from the Giant Buddha
Lantau Island
Statues at Tian Tan
Lantau Island
Tian Tan Buddha
Lantau Island
View from Lantau Peak
Lantau Island
Tian Tan Buddha from Lantau Peak
Lantau Island
Lantau Peak
Lantau Island
Tian Tan Buddha
Previous Page Previous Page Next Page Next Page