Days 32 to 33 : Xiahe - Festival at the Labrang Monastery
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Xiahe
Xiahe Panorama
Xiahe
Crowds at the festival - Labrang Monastery
Xiahe
Soaking up the pre-game atmosphere
Xiahe
Festival Crowds
Xiahe
Festival - Labrang Monastery
Xiahe
The warm-up act enters the field
Xiahe
Monks watching from the touchline
Xiahe
Festival Crowds
Xiahe
Locals at the Festival
Xiahe
Festival - Labrang Monastery
Xiahe
Ben demonstrating that he can drive
practically anything
Xiahe
Festival - Labrang Monastery
Xiahe
Festival - Labrang Monastery
Xiahe
Festival - Labrang Monastery
Xiahe
Festival Crowds
Xiahe
Prayer Wheels - Xiahe
Xiahe
Rob at the Labrang Monastery
Xiahe
Festival viewed from the Hill
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Tibetan Village - Xiahe
Xiahe
Xiahe Panorama
Xiahe
Prayer Flags - Xiahe
Xiahe
Daxia River - Xiahe
Xiahe
Trucks & Crew - Xiahe
Xiahe
Russ, Mak, Mike and Ben
Xiahe
Saying farewell to the other truck
Previous Page Previous Page Next Page Next Page