Days 30 to 31 : Xiahe - Labrang Monastery
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Xiahe
Main Street - Xiahe
Xiahe
Xiahe Panorama showing a Tibetan Village
Xiahe
Labrang Monastery - Xiahe
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Starting them young at the Monastery
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Vish, Matt, Linda, Vish, Åsa and monk
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
Sonya and monks
Xiahe
Labrang Monastery
Xiahe
During rehersals the percussion section was
repremanded for his unintentional counterpoint
Xiahe
View of Xiahe from the hill
Xiahe
Prayer Wheels - Xiahe
Xiahe
Xiahe Panorama
Xiahe
Ben keeping things sweet with the hotel's
head of security
Previous Page Previous Page Next Page Next Page