Days 28 to 30 : Lanzhou - Liujiaxia - Bingling Si : Buddist Grotto
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
En route to Lanzhou
Locals en route to Lanzhou
Lanzhou
Having a 'few drinks' in Lanzhou...
Lanzhou
... got a little out of hand
Liujiaxia
Liujiaxia
Liujiaxia
Liujiaxia
Bingling Si
On the Boat to Bingling Si
Bingling Si
On the Boat to Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
27m statue of Maitreya - the future Buddha
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Maitreya - Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Jeep to the Monastery - Bingling Si
Bingling Si
Monastery - Bingling Si
Bingling Si
Matt, Rob, Linda, Vish, Åsa and monk
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
Bingling Si
En route to Xiahe
En route to Xiahe
En route to Xiahe
En route to Xiahe
En route to Xiahe
En route to Xiahe
Previous Page Previous Page Next Page Next Page