Days 19 to 20 : Yangtze Cruise - Shibaozhai - Mini Three Gorges
Home Page
Previous Page 1 The Route
2 Hong Kong
3 Li River
4 Yangshuo 1
5 Yangshuo 2
6 Chengyang
7 Zhaoxing/Xijiang
8 Leshan/Emei Shan
9 Chengdu
10 Baoding Shan
11 Yangtze Cruise 1
12 Yangtze Cruise 2
13 Three Gorges Dam
14 Wudang Shan
15 Xi'an
16 Bingling Si
17 Xiahe 1
18 Xiahe 2
19 Qinghai Hu
20 Golmud
21 Nam-tso Lake
22 Lhasa 1
23 Lhasa 2
24 Gyantse
25 Shigatse
26 Everest Base Camp 1
27 Everest Base Camp 2
28 Tong-la Pass
29 Kathmandu 1
30 Kathmandu 2
Next Page
 
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Shibaozhai
Shibaozhai
Shibaozhai
Shibaozhai
Shibaozhai
Shibaozhai
Shibaozhai
View from the Shibaozhai Tower
Shibaozhai
Shibaozhai Tower
Shibaozhai
Shibaozhai Tower
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges Boat Trip
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges Boat Trip
Mini Three Gorges
The Mark E. Smith Tribute Band
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges Boat Trip
Mini Three Gorges
Mini Three Gorges Boat Trip
Mini Three Gorges
The 175m marker showing the eventual height of
the river when the dam is complete
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Yangtze Cruise
Loading coal for the 3 Gorges Dam Project
Yangtze Cruise
A typical Sichuan dish -
Hot chilli in chilli with a chilli garnish
Previous Page Previous Page Next Page Next Page